Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Burs Devam Koşulları

4.    Burs Devam Koşulları

 

a. Burs süresi bursiyerin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Sağlık, ailevi vb nedenler ile öğrenim süresinin uzaması durumunda bursiyer, olayı belgeler nitelikteki evraklarla bir ön yazı eşliğinde Vakfa başvurarak burs süresinin uzatılmasını talep edebilir. Vakıf yönetimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda gerekçeler haklı bulunur ise burs süresi uzatılabilir.

b. Bursiyerin kaydını dondurması halinde, Vakıf yönetimine zamanında bilgi vermesi ve gerekçesini belgelendirmesi durumunda bursun da ödemesi durdurulur. Bursiyer öğrenimine devam etmeye başladığında burs ödemesi de tekrar başlatılır. Dondurulan yıl burs süresine dahil edilmez. Bursun yeniden başlatılabilmesi için ilgili üniversiteden öğrencinin öğrenime devam ettiğine ilişkin resmi bir yazı gereklidir.

c. Yıl sonu ortalaması 2.0 altında olan bir bursiyerin bursu sona erdirilir.

d. Bursiyerin talep edilen bilgilere ilişkin yanlış beyan, talep edilen belgelerin zamanında teslim edilmemesi, disiplin cezası alınması durumlarında burs sona erdirilir. Yanlış beyan dışında bursun kesilmesine neden olan durumun ortadan kalkması bursiyerin durumunun yeniden ele alınmasını ve uygun görülürse bursun tekrar başlatılmasını sağlayabilir.

e. Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu yeniden değerlendirmeye alınır. 

f.  Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.