Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Eğitim ve Seminerler

DENEYİM PAYLAŞIM GÜNLERİ

Rekabetin giderek arttığı günümüzde iyi bir üniversiteden iyi bir derece ile mezun olmak, eski dönemlerdeki gibi işinizin hazır olduğunu düşünmenize imkan vermiyor. Bursiyerlerimizi seçerken çarpan etkisine sahip, evrensel değerleri dikkate alan, kişisel gelişimin öneminin farkında gençleri seçmeye çalışmamızın gerekçelerinden biri de budur. Hızla gelişen dünyanın değişen değerleri...

Üniversite öğrenimi devam eden gençlerin hemen hepsi staj yapmanın gereğini kavramış durumda. Çünkü işverenler iyi derece ile mezun olmasından çok kazandığı deneyimlere odaklanıyor. “Yeni mezun öğrencide ne deneyimi arıyorlar!” diye düşünenler de oluyor elbette. Oysa işe alımcıların deneyimden kast ettiği salt staj deneyimi değil, bireyin gelişimine verdiği önemdir, kendine bütünsel anlamda yaptığı yatırımdır. 4 yıl uzun bir zaman. Bu süreç boyunca öğrenci hayatına yeni bir deneyim katmamışsa, bir hobi edinmemiş, okul kulüplerine derslerim yoğun diyerek ilgi göstermemiş, spor yapmamış, gönüllü olarak bir sosyal sorumluluk projesinde görev almamışsa, hayatında aynı şeyleri aynı şekilde yapmaya devam etmiş demektir ve doğal olarak gelişme kaydedemiştir.

Deneyim, değerli bir yol göstericidir ve bursiyerlerimiz de deneyimlerini doğrudan veya dolaylı yoldan başkalarına aktarabilmeli, başkalarının deneyimlerinden de öğrenebilmelidir. Bu nedenle bir taraftan kendi yaşam deneyimlerini biriktirirken, bir taraftan da okuyarak, izleyerek, takip ederek yılların birikimine sahip  profesyonellerin tecrübelerinden de öğrenebilsinler istiyoruz.

Anadolu Vakfı olarak bursiyerlerimizi gelişen dünyanın değişen değerleri için hazırlarken onların gelişimi için düzenlediğimiz faaliyetlerimizden biri de Anadolu Grubu profesyonellerinin ve dışardan ilgili branş sahibi profesyonellerin deneyimlerini aktardikları “Deneyim Paylaşım Günleri”dir. Profesyonellerimiz yaşamları süresince edindikleri tecrübelerini, kendinden sonraki kuşaklar olan günümüz gençlerine onların da bu tecrübeleri yaşamalarına gerek bırakmayacak biçimde aktarmakta ve yol gösterici olmaktadır.

Yıl içinde branş bazlı çok kez düzenlediğimiz “Deneyim Paylaşım Günleri” etkinlikleri ile bursiyerlerimizin ufku açılıyor ve biiliyoruz ki bunu da etraflarına aşılıyorlar.

Şimdiye değin zaman ayırıp katkı sağlayan tüm deneyim sahibi profesyonellere ve bu gelişimi ve değişimi kendinde görmek isteyen tüm bursiyerlerimize teşekkürlerimizle...

 

MÜLAKAT SİMÜLASYONU

Anadolu Vakfı ile tanışmamı kendi adıma büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum.  Yaptığı çalışmalar ile burs konusuna getirdikleri farklı bakış açısı beni derinden etkiledi. Mentorluk çalışmaları sırasında buna yakından tanık oldum.

Hızla değişen dünyada genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız müthiş bir avantaj. Dolayısı ile bu değerlerimizi doğru yönlendirebilir ve etkileyebilirsek gelecek bizim için çok daha parlak olacaktır. Gerek şahsım ve gerek şirketimin gençlere bakış açısı da bu doğrultudadır. Şirketim uyguladığı program ile yeni mezun gençlere kadro bağımsız çalışma imkanı tanımaktadır. Bu program bizim gençlere olan inancımızın bir göstergesidir ve inanın karşılığını da alıyoruz.

Anadolu Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Mülakat Simulasyonu” genç arkadaşlarım için inanılmaz bir tecrübe oldu. Mezun olduktan sonra iş görüşmeleri çok büyük bir stres kaynağıdır. Biz bu etkinlik ile kendilerine değerli ipuçları verdiğimizi düşüyoruz. Benim içinde büyük keyif ve ayrıca heyecanlı bir deneyim oldu.

Tanışmaktan büyük keyif aldığım Anadolu Vakfı’nın 40. yılını kutluyorum.

 

Ersin Küçüktülek

Eku Fren ve Döküm San. A.Ş.

İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Müdürü

 

İNSAN ODAKLI BAKIM (PLANTREE)

 “Sağlığın Merkezi” olma vizyonu ile 2005 yılından bu yana Türkiye’de dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaya odaklanan Anadolu Sağlık Merkezi İnsan Odaklı Bakım ile kurum kültürü değişimini gerektiren çok boyutlu çalışmalar gerçekleştiriyor. En temelde kişiyi sadece ’hasta’ kimliği ile değil, geçmiş deneyimleri, değerleri, tercihleri, beklentileri ile bir birey olarak ele alıp, sağlık hizmetinin merkezine koyuyor. Bu, her ne kadar kolay gibi görünse de sağlık hizmeti veren kurumlarda her hastayı benzersiz olarak görüp, bakımın buna göre şekillendirilmesi söz konusu olunca akıllar karışabiliyor. Çünkü sağlık hizmeti verirken tek taraflı bir bakış açısından vazgeçerek, hastayı ve ailesiyle ortaklığı sağlamak gerekiyor.

Bunun nasıl yapılacağını yaklaşık 40 yıl önce ‘hasta odaklılık’ kavramını ortaya atan Planetree adlı bir organizasyon göstermiştir. 1978 yılında kötü bir hastane deneyimi yaşayan bir hasta tarafından Amerika’da kurulan Planetree, sağlık kuruluşlarının hastalar için nasıl daha iyileştirici ortamlar olabileceği üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda 50.000’in üzerinde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanıyla görüşerek, onların daha iyi bir sağlık deneyimi için neler bekledikleri konusunda düşüncelerini almıştır. Bu görüşmeler sonunda görülmüştür ki insanların sağlık hizmetlerinden beklentileri genellikle benzerlik göstermektedir. Hastayı sağlık durumu hakkında daha etkin bilgilendirme, hasta ve hasta ailesi ile daha fazla ortaklık, sağlık kuruluşlarının fiziksel olarak daha iyileştirici etkiye sahip ortamlar olması, hastaların bireysel tercihlerine daha fazla yer verilmesi gibi beklentiler, bugün sağlık kuruluşlarında insan odaklı bakım akreditasyonu için oluşturulan standartları belirlemiştir.

Anadolu Vakfı olarak gönüllü tıp fakültesi öğrencisi bursiyerlerimiz başta olmak üzere, diğer tüm bursiyerlerimize ve dahi bursiyerimiz olmayan öğrencilere açık “Gönüllülük” çalışmalarımızı İnsan Odaklı Bakım kapsamında Anadolu sağlık Merkezi’ndesürdürüyoruz. Gönüllü bursiyerlerimizi önce ufuk açıcı, yeni kavram ve uygulamalarla tanıştıkları içerikteki eğitimimizle bilinçlendiriyor, ardından da yetkinliklerine göre hastanemizdeki  hastalarımızla duygusal bağ kurmalarına olanak tanıyoruz.

Bursiyerlerimiz kimi zaman hastalarımıza enstrüman çalıp ruhlarını dinlendirmeye, neşe vermeye çalışıyor, kimi zaman kitap okuyor, oyun oynayıp resim boyuyor, kimi zaman da uzaktaki sevdiklerinin yerine geçerek onlara sıcacık ellerini uzatıyor ve deva olmaya çalışıyorlar...

Anadolu Vakfı çatısı altında dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonu ile kurulan Anadolu Sağlık Merkezi 2017 yılında Planetree Bronz Akreditasyon’u almış, İnsan Odaklı Bakım alanındaki başarısıyla Türkiye’de ve yakın coğrafyada ise Planetree Altın Akreditasyon alan ilk hastane olmuştur.

 

YARATICI YAZIM ATÖLYESİ

Anadolu Vakfı olarak, Yaratıcı Yazım Atölyesi ile bursiyerlerimize pratikte var olmayan, olası bir durum ya da olay üzerine, tamamen özgün bir kurgusal yapı ve ifade biçimi ile yazmanın yollarını anlatıyoruz.

Hızla gelişen ve değişen dünyaya, bursiyerlerimizin daha kolay uyum sağla-
yabilmeleri, daha pratik ve yaratıcı düşünebilmeleri, buna bağlı olarak iletişim becerilerini geliştirebilmeleri, hayal gücünü, ikna etme becerileri gibi yetkinliklerini geliştirebilmeleri ve diğer bireylerden farklı niteliklere sahip olabilmeleri için yaratıcı yazım becerilerini kazanmalarını önemsiyoruz.

Yaratıcı yazım, bir dizi gerekliliklerin yanı sıra en çok iyi okumaktan geçiyor ama üzerine de çalışmak gerekiyor. Yaratıcı Yazım’da başarılı olmanın ilk şartı, hayata farklı bir açıdan bakabilmeyi gerekli kılması. Dolayısıyla etrafınızda olup bitenler hakkında gözlem yapabilmeli, hayal gücünüzü kullanabilmeli ve deneyim kazanmalısınız.

Uygulamalı bir eğitim dizisi olarak tasarladığımız Yaratıcı Yazım atölye çalışmalarımızda bursiyerlerimize kurmaca edebiyat yapıtlarının (öykü ve roman) nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarıyor; hikâyenin unsurları, kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün yapılandırılması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konularda da gelişimlerini destekliyoruz.

Doğru Türkçe kullanımı, duygu ve düşüncelerin sözcükler ile aktarımı, kendilerine ve çevrelerine yönelik farkındalık ve özgüven, eğitimlerimizin ardından sağlanan kazanımlardır. Katılımcı bursiyerlerimiz yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmek üzere yol gösterici ve içgörü kazanmalarına yardımcı olacak bir eğitim dizisi ile yıl içinde kendi kurmaca metinlerini yazar ve daha iyi yazabilmek için kendi yazdıkları da dahil olmak üzere eğitime katılan diğer bursiyer arkadaşların yazılarını da analiz ederler. İlgi ile takip edilen Yaratıcı Yazım atölye çalışmalarımız kendini anlatmak isteyen bursiyerlerimiz için devam edecek…