Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Hizmet Sayılarımız

 

 

 

Bedelsiz Sağlık Hizmetleri Sayıları* 
         
    37.523     115.746     8.759           25.790     323.770   
        Kişi    Muayene  Ameliyat   Gün Yatarak Tedavi      Tetkik
   Toplamda 474.065 Bedelsiz Sağılık Hizmeti
         
* Şubat 2005 - Nisan 2017 tarihli rakamları içermektedir.

                                                                                                                                 

 

Departman Bazında Muayene Dağılımı    
Departmanlar         Hizmet Sayısı    
Göz                 13.187                    
İç Hastalıkları                 12.008     
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                 10.225     
Kulak Burun Boğaz                 10.100     
Anesteziyoloji                   7.650     
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon                   7.752     
Genel Cerrahi                   6.614     
Göğüs Hastalıkları                   6.391     
Deri Hastalıkları                   7.406     
Ortopedi                   5.719     
Çocuk Cerrahisi                   5.986     
Üroloji                   5.305     
Nöroloji                   4.184     
Diğer                 13.219     
TOPLAM                115.746       
       

 

 

     
Departman Bazında Ameliyat Dağılımı    
Departmanlar         Hizmet Sayısı    
Genel Cerrahi                   2.882               
Çocuk Cerrahisi                   2.246     
Üroloji                   1.589     
Kulak Burun Boğaz                     657     
Ortopedi                     644     
Nöroşirurji                     221     
Diğer                     199     
Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi                     191     
Kadın Hastalıkları ve Doğum                     130     
TOPLAM                   8.759