Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri Ar-Ge Birimi Görüşleri

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARGE BİRİMİ GÖRÜŞLERİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak; Anadolu Vakfı’nın “Değerli Öğretmenim Projesi” kapsamında Aralık 2018, Şubat- Mayıs, Haziran 2019 tarihlerinde ilimizde vermiş olduğu Sosyal Girişimcilik, Yönetişim Yetkinlikleri Geliştirme ve Sosyal Girişimci Gençler seminerleri ile 1.800 öğretmenimiz ve 500 öğrencimize eğitim alanında vermiş olduğu büyük katkıdan dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz.                                                 

Vakfınız bünyesinde görevlendirilen değerli hocalarımızın ustaca anlatımları ve tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulan öğretmen ve öğrencilerimizin hem bilgilenmesi hem de motivasyonlarının artmasının yanı sıra çarpan etkisi de düşünüldüğünde ilimizin başarı çitası nicel ve nitel anlamda gelişme göstermiş olup, sayısal veri bakımından Türkiye çapında en üst sıraya ulaşmıştır.

Ankara ili TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları’na katılım ve geçen proje sayısında Türkiye çapında ilk sıraya yerleşilmiştir. 2017 (Ocak-Aralık): 380 başvurudan 236’sı kabul edilerek 1.180.000TL hibe alınmıştır. 2018 (Ocak-Aralık): 663 başvurudan 399’u kabul edilerek 2.394.000 TL hibe alınmıştır.             

Uluslararası projeler alanında “TÜRKİYE ULUSAL AJANSI- ERASMUS+ PROGRAMI”na bakıldığında; geçen senelere göre artış göstererek 695 proje başvurusundan 90 projenin kabulü ile toplamda 2.794.516 Euro hibe hak edilmiştir.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi

 

Değerli Hissettiren Proje, Değerli Öğretmenim Projesi

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ar-Ge Ekibi olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Anadolu Vakfı’nın yürütmüş olduğu Değerli Öğretmenim projesine bir çok il gibi biz de dahil olmuş bulunmaktayız. Bu güzel projeye dahil olmak doğrudan olarak öğretmenlerimize dolaylı olarak tabi ki öğrencilerimiz için büyük bir kazanım olmuştur.

Çünkü “Değerli Öğretmenim Projesi” ile öğretmenlerimize değerli olduklarını, organize edilen başarılı eğitimlerle bir yıl boyunca hissettirmeye çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın Vizyon 2023 Hedefleri doğrultusunda da öğretmen eğitimlerinin üzerinde durulması zamanlama olarak bu projede yer alınmasının ne kadar önemli olduğunu bize de hissettirmiş oldu. Çünkü bu eğitimleri önemseyen bir il milli eğitim müdürlüğüyüz.

Öğretmenlerimiz, gerçekten birer emekçi, insan mimarı kişilerdir. Çocukları ve gençleri eğiterek yetiştirmek, onların yetenekleri olduğu bir meslekte yükselmesini sağlamak ve o konuda uzmanlaştırmak ancak öğretmenlerimiz sayesinde olmaktadır. İyi bir öğretmen, öğrencisinin geçmesini istediği bir köprü olma işlevini üstlenen ve öğrencisinin bu köprüden geçmesine yardımcı olduktan sonra, sevinç ve coşkuyla çöküp aradan çekilerek öğrencisini kendi köprüsünü kurmak için yüreklendiren öğretmendir. Bu düşünceler ile 3500’e yakın eğitim neferi kadromuzla bu projede “Kırıkkale” olarak bizler de yer aldık. Bu proje kapsamında, öğretmenlerimize Sosyal Girişimcilik eğitimleri verilerek, öğretmenlerimizin girişimci duygularının motive edilmesini sağladık ve okulları ile ilgili bir problem, bir sorunla karşılaştıklarında organize olup, hangi mecralarda bu sorunları çözüme kavuşturabileceklerinin örgütsel haritalarını çizebildik. Bu platformlarda, okul ve kurumlara hibe desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara projeler üreterek öğretmenlerimiz sosyal girişimci yönlerini göstermekte başarılı olabilmişlerdir. Uluslar arası fon desteği alan 13 okul ve kurumumuzun olması, ve yerel hibe kaynaklarından da 1 milyon Türk lirası gibi büyük bir desteği alan okul ve  kurumlarımız aslında bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu ve sosyal girişimcilik temasının okul ve hatta ailelere kadar işlenmesi gerektiğini bize göstermiştir.

Kırıkkale Ar-Ge Ekibi olarak, Değerli Öğretmenim projesinin eğitimlerinde yer almaktan mutluluk duyuyor ve bu projede emeği geçen Anadolu Vakfına teşekkür ediyoruz.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi

  

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Değerli Öğretmenim Projesi’ kapsamında çeşitli eğitimler verilmiştir. Katılımcı sayısı 2018’de 741 iken 2019’da 1601’e çıkmıştır. Verilen eğitimler sonucunda ulusal ve uluslarası proje başvurularında artış görülmüştür. İlimizde Eramus+ 2018 teklif çağrısı döneminde kabul edilen proje sayısı 7 iken,2019 teklif çağrısı döneminde kabul edilen proje sayısı 11’e çıkmıştır Eğitimler sonunda, öğretmenler  Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı işbirliği ile düzenlenen eğitimlerin artması konusunda görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin sosyal konularda farkındalıklarını geliştirdikleri ve sosyal sorunlara farklı çözümler bulabilmek için bilinçlendikleri gözlemlenmiştir. Eğitimlerin kattığı bakış açısı ile öğretmenlerin öğrencileriyle olan etkileşimlerini güçlendirmeleri için yöntemler geliştirdikleri görülmüştür.

Eğitim verilen liselerde akademik başarının arttığı belirlenmiştir. Eğitimlerin; öğrencilerle yaşanan sorunların azalmasında, ortaya çıkan sorunlara ise etkili çözümler bularak kısa zamanda sonuca ulaşma konusunda faydası olmuştur. Türkiye’de ilk defa uygulanan Anadolu’nun Kadınları Projesi ile 18-55 yaş arası 50 kadına ulaşılmıştır. Eğitimler sonunda girişimcilik kurslarına talepler artmıştır.

Yıl

Proje Başvurusu Sayısı

Kabul Edilen Proje Sayısı

Hibe Tutarı

2017

132

121

518.000 TL

2018

251

192

3.190.431 TL

Artış Miktarı

119

 

71

2.672.431 TL

*Hibe tutarı söz konusu yılların döviz kuruna göre hesaplanmıştır.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi

 

He şeyin hızla değiştiği dünyada biz eğitimciler, bu değişim ve gelişimleri sürekli takip etmek, kendini kişisel ve mesleki alanda geliştirmek noktasında hem zaman, hem imkan yönünden yetersiz kalmaktayız.

Anadolu Vakfı ile yaptığımız protokol kapsamında düzenlenen seminerler kişisel farkındalık sağlanması noktasında oldukça faydalı olmuştur. Çünkü kişinin ihtiyacı olan her tür eğitim onun gelişimi için küçük de olsa bir adım, bir yol gösterici niteliğindedir.  Seminerlere katılan tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz eğitim sonunda memnuniyetlerini ifade etmişler ve daha farklı konularda bu eğitimlerin devamlılık göstermesini de ayrıca talep etmişlerdir.

Ayrıca gençler de, kendilerini daha iyi tanıyabilme ve sahip oldukları nitelikler doğrultusunda kariyer planlaması yapmanın önemi konusunda önemli ölçüde farkındalık kazanmışlardır.

2018 yılında 2782 yönetici ve öğretmene Öğrenci Koçluğu ve Yetenek Yönetimi, Sosyal Girişimcilik, İnovasyon Mühendisliği, 800 öğrenciye Sosyal Girişimci Gençler ,60 öğretmene ise PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) konulu seminerler  verilmiştir.

2017 yılında 6  tane Erasmus+  projemiz kabul edilmişken, 2018 yılında 15 proje olmak üzere bir artış gözlenmiştir. Bu da verilen eğitimlerin ne denli etkisi olduğunu açıkça göstermektedir.

2019 yılında da daha fazla eğitimci ve öğrenciye ulaşmayı hedefleyerek Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitime sağladıkları katkıdan ötürü Anadolu Vakfı’na ayrıca teşekkür ediyoruz.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Anadolu Vakfı arasında hayata geçirilen protokol gereği ilimiz genelinde öğrenci ve öğretmenlere verilen eğitimler neticesinde öğrenci –öğretmen ilişkilerinde olumlu yönde eğilim saptanmıştır. Ayrıca öğretmen ve öğrencilere yönelik  girişimcilik ve proje döngüsü eğitimleri sonucunda   yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan proje başvurularında yüzde 35 oranında, geçerli başvurularda ise yüzde 20 oranında artış kaydedilmiştir.

Bu kapsamda ilimiz öğretmenlerinden Anadolu Vakfı eğitimlerini aldıktan sonra proje kültürü kazanan bir öğretmenimizin görüşlerini de istifadenize sunarız:

Anadolu Vakfı’nın “Değerli Öğretmenim” projesi kapsamında verdiği eğitimler ile 2016 yılında Trabzon il Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi aracılığı ile tanıştım. Bu proje kapsamında Türkiye’deki birçok il gibi Trabzon’da da eğitimlere katılan öğretmenler üzerinde olumlu etki ve katkılarının olduğu eğitimler sonunda gerçekleştirilen projeler aracılığı ile de gözlemledik.

Sosyal girişimcilik eğitimleri ile Jean Monet’ in dünya seyrini nasıl değiştirdiğini, Osman Hamdi Bey’in memleketinin bir taşını bile vermemek için canını nasıl feda ettiğini öğrendiğinizde varlık sebebinizi sorgularken buluyorsunuz kendinizi. ”Ben ne yapabilirim, nasıl farkındalık yaratarak farklılıkları keşfedebilirim?” soruları kulaklarınızda yankılanmaya başlıyor. Bu yankılanmaya bireyin kendisini tanımasına ışık tutan sosyal girişimcilik ve yönetişim etkinliklerinin geliştirilmesi eğitimleri de eklenince farklı ve yenilikçi hedefler gözünüzde canlanmaya başlıyor. Bu canlanmaları nasıl somutlaştırıp ürün haline dönüştürürüm diye sorgularken proje döngüsü eğitimleri ile “Proje nedir?”, “Nasıl bir ürün ile hayatların pozitif yönde değişmesinde köprü görevi görebiliriz?” soruları ile hayalleri gerçeğe dönüştürme adımları atmaya başlıyorsunuz.

 

Değerli Öğretmenim projesi önce bir el verdi biz öğretmenlere bizler de aldığımız bu elle yol arkadaşlarımız öğrencilerimizle şu ana kadar ulusal ve uluslararası projelere birlikte başvurduk ve bu projeleri beraber yürütmekteyiz. Üretmenin verdiği mutluluğu onlarla aydınlanarak yaşamaktayız. Bu değeri bana ve yol arkadaşlarıma katarak Dünya öğretmeni ve öğrencileri olma yolunda bizlere ışık olduğunuz için Anadolu Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunarız.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

AR-GE Birimi

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın hayata geçirdiği ‘’Değerli Öğretmenim Projesi’’ ile binlerce öğretmenin düşünce ufkunu genişlettiniz, gönül deryasına bir damla oldunuz. Bugüne kadar düzenlediğiniz eğitimlerle öğretmenlerin ve bilahare öğrencilerin hayatlarına dokunuşlar yaptınız. Ülkemizin en mühim meselesi olan eğitime bu projenizle değer kattınız.

Ben Ankara’ya bağlı küçük bir taşra ilçesi olan Balâ’da, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde görev yapan ve projeniz kapsamında vermiş olduğunuz eğitimlerde bulunma imkânına erişmiş bir öğretmenim. Meslekî hayatım boyunca en keyif aldığım ve de en ilham verici eğitim sunumu olan bu projenin bir parçası olmak, benim üzerimde Bala’da görev yapan meslektaşlarım için de bu imkânı yaratmak sorumluluğunu doğurmuş bulunuyor. İstiyorum ki, ilçemde görev yapan tüm mesai arkadaşlarım vermiş olduğunuz bu eğitim hizmetine ulaşabilsin, istifade edebilsin.

Hülasa ‘’Değerli Öğretmenim Projesi’’nin ışığıyla Balâ eğitim dünyasının da aydınlanmasını, bu topraklarda da projenizin filizlenmesini ve de Balâmızı, yazmayı sürdürdüğünüz eğitim ve umut öyküsünün bir kahramanı kılmanızı canıgönülden istiyorum. Balâlı öğretmenlerimizin davetine icâbet etmeniz dileğiyle…

Ali Osman BAYDAR

Ankara Bala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi