Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Sosyal Girişimci Öğrenciler

 

Sosyal Girişimci Öğrenciler

 

Sosyal Girişimci Öğrenciler Projesi, gençlerin içinde yaşadıkları toplumun sorunları ile daha yakından ilgilenmelerini, liderlik vasıflarını geliştirerek her yıl gelişen ve büyüyen bir sosyal girişimciler ağı oluşturarak bilgi ve tecrübelerini birbiriyle paylaşmalarını ve topluma artan oranda pozitif katkı sağlamalarını amaçlamaktadır.

Anadolu Vakfı, 2014 – 2015 döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) hibe programı çerçevesinde yürüttüğü ve gençlerde sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratarak bu alanda projeler geliştirilmesini teşvik etmeyi hedefleyen “Sosyal Girişimci Gençler - Sogenç” projesi ile belirli bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Gerek Sogenç gerekse Değerli Öğretmenim projeleri altında sağlanan deneyimleri  ‘Sosyal Girişimci Gençler’  projemiz ile bütünleştirdik. Lise eğitimi çağındaki gençler ile sosyal girişimcilik alanında çalışmanın, tüm paydaşlar açısından büyük kazançlar sağlayacağına inanıyoruz. Anadolu Vakfı olarak biliyoruz ki, olabildiğince erken yaşta sosyal girişimcilik bilincini oluşturmak gençlerin kişilik gelişiminde o ölçüde olumlu etkili yaratacaktır.

Gençlere yönelik sosyal girişimcilik eğitimlerimiz ile temelde farkındalık yaratmak istedik. Ardından fikirlerinin hayat bulduğu proje yarışmamız aracılığıyla da neler başarabildiklerini gururla takip ettik.

Bu bağlamda Projemizin hedeflerini:

  •       Eğitim öğretim konulu çözüm odaklı yeni projeler üretilmesini sağlamak
  •       Öğrencileri yeni yaklaşımlar konusunda teşvik etmek ve proje tabanlı bir yarışma deneyimi yaşatmak,
  •       Teşvik amaçlı ödüllendirmek,
  •       Başarılı bir pilot uygulama ile ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak şeklinde özetleyebiliriz.

Sosyal Girişimcilik Eğitimlerimiz:

Lise öğrencilerine yönelik bu projemiz ile Değerli Öğretmenim Projemiz kapsamında öğretmenler üzerinden oluşturduğumuz “sosyal girişimcilik” kavramına ilişkin arz etkisini destekleyici “talep” etkisini de öğrenciler tarafında oluşturmuş olduk. Lise öğrencilerine yönelik tasarımladığımız tam günlük eğitimlerde, sosyal girişimcilik kavramı yanısıra liderlik ve iletişim temalarını da işledik. 2015 senesinde eriştiğimiz 2.000 öğrenciye ilave olarak Ordu ve Osmaniye merkez ve çeşitli ilçelerinden katılan öğrencilerle  2016 yılında 670 öğrenci katılımı ile 3.000 e yakın öğrenciye erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.