Bu sitede kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bazı çerezler kullanılmaktadır. Kabul ve devam etmek için kapata basınız.

Eğitimin Yıldızları

Eğitimin Yıldızları

Bilginin en önemli değer olduğu günümüz dünyasında, sürekli yeni bilgiler üretmek, üretilen bilginin yayılımını sağlamak, öğrencileri yaşama hazırlamak, okulları bu gelişmeler karşısında hazır bulundurmak çok önemlidir.

Ülke olarak, güçlü bir ekonomiye sahip, iyi bir eğitim almış, rekabet gücü yüksek, kendini gerçekleştirmiş insan kaynağı ile yeni bir dünyanın mümkün olduğunu gösterebilme gücümüzün olduğuna inanmamız, inandıklarımızı da gerçekleştirebilmemiz gerekir.

Eğitim, uzun soluklu bir yatırım aracı olmasının yanında ülke kalkınmasında stratejik bir öneme sahiptir. Nitelikli bir eğitim, nitelikli bir yaşamın ve geleceğin güvencesidir. Okulun günün koşullarına göre yeniden tanımlanması, yeni rol ve sorumluluklar yüklenmesi kaçınılmazdır.

Öğrenci başarısına odaklı bir okul için, okul liderliğinin, çalışanlarının rol ve sorumluluklarını profesyonel bir anlayışla yerine getirmeleri gerekir. Okulun “öğrenen ve bilge kurum” olma yeterliliğini kazanabilmesi için okul çalışanlarına olduğu kadar, veli, öğrenci ve okulun diğer paydaşlarına da birçok görev düşmektedir.

Okulun niteliğini ve performansını geliştirebilmek, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürekli kılabilmek için 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Eğitimin Yıldızları Projemiz için bu sene de ‘Trabzon’ daydık.

Okullardaki başarılı projelerin, başarılı olan öğrenci ve onlara destek olan öğretmenlerimizin motivasyonunu artırarak, başarılarının devamını sağlamak üzere ödüllendirilmesini amaç edindiğimiz Eğitimin Yıldızları yarışmamıza 5 yılda 1915 proje başvurdu. Bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye girenler Vakfımız tarafından ödüllendirildi.

Bize inanan ve projesi ile değer yaratan tüm eğitim neferlerine candan teşekkürlerimizle...

 

 

Eğitimin Yıldızları,

aşağıda belirtilen kategorilerde ve niteliklerde faaliyet gösteren okulları ve emeği geçen kişileri ödüllendirmektir.

 

Eğitimin Yıldızları Ödül Kategorileri

1)    Yılın Akademik Okulu: Okullarda akademik başarılar değerlendirmeye tabi tutulur. (TEOG-LYS-LGS vb)Başarılar değerlendirilirken önceki yılların başarısı da baz alınacak, başarı istikrarı da göz önünde bulundurulacaktır.

2)    Yılın Çevreci Okulu: Bu kategoride okullarındaki öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, doğal çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güzelleştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.

3)    Yılın Proje Okulu: Bu kategoride okulların Hibe projeleri, Erasmus+, Toplam Kalite Yönetimi, Bu Benim Eserim/ Tubitak, yerel ve ulusal projelere başvuru / katılımı ve okul içi dinamiğini sağlamak için yapılan proje çalışmaları baz alınarak  proje sayısı  okul değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.

4)    Yılın Spor Okulu: Bu kategoride okulların sportif alanlardaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu kategoride okullarda yapılan bölgesel, ulusal, uluslar arası sportif çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.

5)    Yılın Sanat Okulu: Bu kategoride okulların sanatsal alanlardaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu kategoride okullarda yapılan bölgesel, ulusal, uluslar arası sanatsal çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.

6)    Yılın Sosyal Proje Okulu: Bu kategoride okulların sosyal proje alanlarındaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu kategoride okullarda yapılan il içi, bölgesel ve ulusal, sosyal proje çalışmaları ve elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilir.(Toplum hizmeti, engelliler ile ilgili çalışma vb)

7)    Yılın Eğitim Uygulaması Ödülü: Bu kategoride her türlü eğitim, sanat ve kültürel faaliyetler dikkate alınır. Bu kapsamda kitap okuma, dil eğitimi, sanat eğitimi, farklı metotlar geliştirme ve uygulamalar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

8)    Yılın Eğitim Ortamı Ödülü: Bu kategoride eğitimin gerçekleştirildiği alanlardan herhangi birinin (sınıf, laboratuar, kütüphane ,kantin vb) değerlendirilmesi yapılır.

9)    Yılın Sosyal Girişimci Okulu: Bu kategoride eğitim alanı başta olmak üzere, çevredeki sosyal sorulara(taşımalı sistem-coğrafi koşullar sorunu, dezavantajlı bölge/kişiler için uygulamalar, çevre konusunda duyarlılık vb) kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretebilmek değerlendirme ölçütü kabul edilir.

10   Yılın Okulu: Ödül alan projeye sahip okullardan en başarılı ve en çok sayıda başvuru yapan okul yılın okulu seçilecektir.

 

Jüri Özel Ödülleri

1)    Yılın Duyarlı Öğrencisi Ödülü: Bu kategoride öğretmen, öğrenci, okul çalışanı ve velilerin eğitim adına ortaya koydukları örnek davranışlar değerlendirilecektir.

2)    Yılın Veli Uygulaması Ödülü: Bu kategoride öğrenci velilerini de eğitim yaşantılarının bir parçası haline getirme ya da veli eğitimi adına okulların yapmış oldukları özgün uygulamalar değerlendirmeye tabi tutulur.

3)    Yılın Eğitim Gönüllüsü Ödülü: Bu kategoride öğretmen, okul çalışanı olmadığı durumda, Türk milli eğitimine manevi destek olmuş kişi veya kurum ödüllendirilir.