Bu sitede bazı çerezler bulunmaktadır. Siteye göz atmak için devam edin.

Eğitimin Yıldızları

Yıldızları hedeflemiştik… Ulaşıyoruz da!

Anadolu’nun vakfı olarak tüm ülkemizde sabır, emek ve dikkatle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bu yıl da başarılı sonuçlar vermeye, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Her işimizde, her çabamızda olduğu gibi eğitimde de hedefimiz yıldızlardır. ‘Değerli Öğretmenim Projesi’ ile gerçekleştirdiğimiz eğitim ve seminerler de bu hedefimize uygun olarak yurdumuzun dört bir yanında somut ve başarılı sonuçlar olarak bizlere geri dönüyor. Ülkemizin yüzlerce okulundan, binlerce öğretmen ve öğrencimiz ile yaptığımız yüzyüze çalışmaların proje yazma ve proje geliştirme olarak ulaştığı seviye tüm gayret ve çabamızın karşılığı olarak önümüze çıkmaktadır. Eğitim gibi sürece yayılan, uzun vadede olumlu sonuç alınması gereken bir alanda bu kadar kısa sürede elde edilen somut başarılar ise hepimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı olmaktadır.

PROJENİN AMACI

“Eğitimin Yıldızları projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim ye öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitim ortamlarımızın da, kalitesi artırılmış olacaktır. Eğitimin Yıldızları projemiz ile aynı zamanda eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların;

Ø  Ödüllendirilerek teşvik edilmesi,

Ø  Paylaşımının sağlanması,

Ø  Kalitesinin artırılması

Amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN YILDIZLARI YARIŞMASI

‘Eğitimin Yıldızları’ yarışma süreci ile üç yıldır özenle, adım adım sabır ve emek vererek yürüttüğümüz “Değerli Öğretmenim Projesi” çerçevesinde başardıklarımızı somut sonuçlar olarak görebilmekteyiz. Ülkemizin hemen her köşesinde, yüzlerce okuldan binlerce öğretmen ve öğrenci ile doğrudan yapılan eğitim ve seminer çalışmaları sayesinde proje yazma ve proje geliştirme konusunda alınan mesafeyi en iyi ölçebildiğimiz platform Eğitimin Yıldızları Yarışması’dır.

2015 yılından başlattığımız ‘Eğitimin Yıldızları’ yarışması ile iyi uygulamaların paylaşılarak öne çıkarıldığı başvurular Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kategorilere ayrılarak uzman bir komisyonun yaptığı titiz ve dikkatli çalışmalar sonucu değerlendirilmekte ve süreç  üstün ve seçkin projelerin tanıtıldığı ve ödüllendirildiği görkemli bir tören ile sona erdirilmektedir.

26 Mayıs 2016 tarihinde bir önceki yıl olduğu gibi Samsun İli protokolu, proje sahipleri, öğrenci ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreni ile belirlenen 18 dalda ödüller sahiplerini bulmuş, nice ödüle layık proje de Eğitimin Yıldızları ismine uygun olarak yolumuzu aydınlatan yıldızlar olarak ortaya çıkmıştır. 

2015 yılında 175, 2016 yılında ise 200 başvuru olmak üzere iki yılda toplam 375 başvuru alınmıştır. İlerleyen yıllarda bu göz alıcı sayısal değerlerin ve nitelikli içeriklerin artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

 

Ödül Kategorileri:

   Yılın Akademik Okulu: Bu kategoride okullarda elde edilen akademik başarılar değerlendirmeye tabi tutulur (TEOG-LYS-LGS vb). Başarılar değerlendirilirken diğer okullardaki sonuçlar kadar aday okulun önceki yıllardaki başarısı da baz alınıp, başarı istikrarı da göz önünde bulundurulmaktadır.

   Yılın Çevreci Okulu: Bu kategoride okullarındaki öğrencilerde doğa dostluğunun, çevre bilincinin geliştirilmesi, ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, doğal çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve okul çevrelerinin güzelleştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir.

   Yılın Bilim Okulu: Bu kategoride okullarda yapılan bölgesel, ulusal, uluslar arası bilimsel çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bilimsel aktivite ve faaliyetler bu kategoride değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir (Matematik oyunları vb).

   Yılın Proje Okulu: Bu kategoride okulların Hibe projeleri, Erasmus+ , Toplam Kalite Yönetimi, Bu Benim Eserim/TÜBİTAK, yerel ve ulusal projelere başvuru/katılımı ve okul içi dinamiğini sağlamak için yapılan proje çalışmaları baz alınarak toplam proje sayısı değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir.

   Yılın Spor Okulu: Bu kategoride okulların sportif alanlardaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Okullarda yapılan bölgesel, ulusal, uluslar arası sportif çalışmalar ve elde edilen neticeler ve dereceler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir.

   Yılın Sanat Okulu: Bu kategoride okulların sanatsal alanlardaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulur. Okullarda yapılan bölgesel, ulusal, uluslararası sanatsal çalışmalar ve elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir.

   Yılın Sosyal Proje Okulu: Bu kategoride okulların sosyal proje alanlarındaki çalışmaları ve başarıları değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.  Bu kategoride okullarda yapılan il içi, bölgesel ve ulusal sosyal proje çalışmaları ve elde edilen neticeler değerlendirme ölçütü olarak kabul edilmektedir (Toplum hizmeti, engelliler ile ilgili çalışma vb).

   Yılın Eğitim Uygulaması: Bu kategoride her türlü eğitim, sanat ve kültürel faaliyetler dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda kitap okuma, dil eğitimi, sanat eğitimi, farklı metotlar geliştirme ve uygulamalar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

   Yılın Eğitim Ortamı Ödülü: Bu kategoride eğitimin gerçekleştirildiği alanlardan herhangi birinin (sınıf, laboratuar, kütüphane, kantin, okul bahçesi vb.) değerlendirilmesi yapılmakta, örnek ve iyi uygulamalar ödüllendirilmektedir.

   Yılın Duyarlılık Ödülü: Bu kategoride öğretmen, öğrenci, okul çalışanı ve velilerin eğitim adına ortaya koydukları örnek davranışlar ve bu davranışların sonuçları değerlendirilmektedir.

   Yılın Veli Uygulaması Ödülü: Bu kategoride öğrenci velilerini de eğitim yaşantısının ve okul ikliminin bir parçası haline getirme ya da veli eğitimi adına okulların yapmış oldukları özgün uygulamalar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

   Yılın Eğitim Gönüllüsü Ödülü: Bu kategoride eğitimci olmadığı halde Türk milli eğitimine manevi destek olmuş kişi ve kurumlar ödüllendirilmektedir.

   Yılın Okulu: Ödül alan projeye sahip okullardan en başarılı ve en çok sayıda başvuru yapan okul yılın okulu seçilmektedir.

 

Jüri Özel Ödülleri:

         Yılın Duyarlı Çalışanı

         Yılın Duyarlı Öğretmeni

         Yılın Duyarlı Öğrencisi

         Yılın Kurumsal Eğitim Gönüllüsü

         Yılın Gayretli Okulu

 

Milli Eğitimin temel amaçları ve genel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Eğitimin Yıldızları Projesine katılımın beklentilerimizi aşmış olması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Doğru bir karar ve girişimle ortaya çıkan bu projenin her yıl artan bir katılımla büyüyeceği arzusu ile Eğitimin Yıldızları projesini ülkemizin eğitim adına gerçekleştirdiği projeler içinde geleneksel bir proje haline getirmek isteği ve arzusu içindeyiz. Eğitimin yıldızı olmak için bu yıl başvuran 395 kurum arasından seçim yapmakta çok zorlandık. Bizim için her kurumumuz, başvuran her öğretmen ve öğrencimiz birer yıldızdır. Eğitimin Yıldızları Projesi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılındaki yolculuğuna Ekim ayında başlamıştır. Proje ekibi belirlendikten sonra ilk duyurular yapılmıştır. Açıklanan kategorilerde okullarımızdan başvuruların alınması süreci 21 Nisan 2016 tarihine kadar devam etmiş, 24-26 Nisan 2016 tarihleri arasında Valilik oluru ile belirlenen komisyonca değerlendirme yapılarak finale kalan okullarımız belirlenmiştir. Projenin titizlikle sona erdirilmesi için ödün veremeyeceğimiz bir nokta da elbette objektif bakış açısının korunması olmuştur. Bu nedenle değerlendirme sürecinin her aşamasında farklı bir ekip yer almıştır. Yine tarafsızlıktan ödün vermemek adına proje içinden oluşturulan yeni bir komisyon finalist okullardan gönderilen sunumları izleyerek kapalı puanlama sistemi ile puanlama yapmış ve kazananlar belirlenmiştir. Ve işte o güzel gün geldiğinde tüm iyi niyet, gayret ve alınterinin karşılığını bulduğu görkemli bir ödül töreni, protokol ve halkımızın yoğun ilgisi altında gerçekleştirilmiştir. Türk eğitim dünyasının semalarında en parlak yıldızlara dokunmamızı sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz.

Eğitimin Yıldızları Proje Raporu için tıklayınız.